สนุกไปกับงานเทศกาลฤดูหนาวที่อาคิตะ

เทศกาลนามาฮาเกะเซโดะ สัมผัสความน่าเกรงขามของนามาฮาเกะอย่างใกล้ชิดหนึ่งใน 5 เทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมิจิโนะคุ “นา มาฮาเกะเซโดะมัตสึร”ิ เป็นเทศกาลที่จัดโดย...

冬季的秋田, 不一樣的體驗

生剝鬼柴燈祭 能近距離體驗生剝鬼氣勢的冬季祭典奧州(日本東北的古地名)五大雪祭之一的「生剝鬼柴燈祭」,是在秋田縣男鹿市北浦的真山神社所舉行,代表男鹿冬天的祭典;並於每年2月的第二個星期五、六、日這三天舉辦。 這個祭典是將「柴燈祭」的祭祀儀式與「生剝鬼」的習俗結合在一起的觀光祭典。 在真山神社境內被點燃的柴燈火的邊上,展...