#5:หิมะกบั การตกปลา

จังหวัดอาคิตะมีอาณาเขตติดกับทะเลญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่นิยมการตกปลามากที่สุดแห่งหนึ่ง และยังสามารถตกปลา รวมทั้งรับประทานปลาหลากหลาย สายพันธุ์ได้แม้จะเป็นช่วงฤดูห...

#3:หมิ ะกบั กฬี า

เป็นที่รู้กันดีว่าจังหวัดอาคิตะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีหิมะตกมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยหิมะจะเริ่มตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน อันเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลของกีฬาฤดูหนาว ...

#2:หิมะกับซามูไร

ในฤดูหนาว อาคิตะจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ภาพทิวทัศน์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหิมะสุดลูกหูลูกตานั้นสร้างความประทับใจให้กับทั้งนัก ท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ทัศ...

สนุกไปกับงานเทศกาลฤดูหนาวที่อาคิตะ

เทศกาลนามาฮาเกะเซโดะ สัมผัสความน่าเกรงขามของนามาฮาเกะอย่างใกล้ชิดหนึ่งใน 5 เทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมิจิโนะคุ “นา มาฮาเกะเซโดะมัตสึร”ิ เป็นเทศกาลที่จัดโดย...