#3:หมิ ะกบั กฬี า

Pocket

เป็นที่รู้กันดีว่าจังหวัดอาคิตะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีหิมะตกมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยหิมะจะเริ่มตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน อันเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลของกีฬาฤดูหนาว ในจังหวัดอาคิตะมีลานสกีกระจายตัวอยู่กว่า 20 แห่ง และจะ เปิดให้เล่นสกีได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนเมษายน ขึ้นกับสภาพอากาศในปีนั้น ลาน สกีส่วนใหญ่ยังเปิดสอนการเล่นสกีโดยครูผู้สอนมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สกีให้เช่า ทําให้แม้แต่มือใหม่หรือผู้ที่ ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเรียนรู้และสนุกไปกับการเล่นสกีได้

“หิมะกับกีฬา” ตารางทัวร์ 2 วัน 1 คืนราคาเริ่มต้น: 25,000 เยน
ค่าบริการนี้รวม
・ค่าเรียนสกี
・ค่าเช่าอุปกรณ์การเล่นสกี
・ค่าอาหารกลางวัน
・ค่าอาหารเช้า
・เย็น
・ค่าที่พัก
・ค่าใช้บริการลานสกีครึ่งวัน
・ค่าเดินทาง (รถบัสและแท็กซ)ี่

【ทางเลือกอื่น ๆ】
・สัมผัสการทํางานหัตถกรรม “อิตายะ” (บ้านมัตสึโมโตะ)
สร้างชิ้นงานฝีมือ จากลําต้นของต้น “อิตายะคาเอเดะ” ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・เยี่ยมชมรอบหมู่บ้านนิวโตออนเซ็น
เยี่ยมชมบ่อน้ําพุร้อนทั้ง 7 ในหมู่บ้านนิวโตออนเซ็น ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทําเครื่องปั้นดินเผา (ชินรินโคเกคัง)
สร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชา จาน แก้วที่ไม่ซ้ําใครด้วยตัวท่านเอง ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทําขนมญี่ปุ่น (ร้านโมโรโกะชิอัน)
ทดลองทําขนมขึ้นชื่อแห่งคาคุโนะดาเตะ “โมโรโกะช”ิ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ชม “ไอซ์ มอนสเตอร”์ แห่งเขาโมริโยชิ (ลานสกีอาน)ิ
ชื่นชม “ไอซ์ มอนสเตอร”์ หรือ “Juhyou” งานศิลปะแห่งธรรมชาติที่สรรสร้าง จากหิมะและน้ําแข็ง ะยะเวลา: ประมาณ 3 ชั่วโมง

แผนงาน: Travel Design Co., Ltd.
จดั จําหน่าย: Akita Cosmo Travel Co., Ltd.

Pocket