ปลายทางต่อไปท่ีให้ท่านได้สัมผัสกับมนต์เสน่หแ์ ห่งหิมะ อาคิตะ!

Pocket

มนต์เสน่ห์แห่งหิมะ

นิยามคําว่า “หิมะ” ของท่านเป็นอย่างไร? หิมะเกิดจากละอองน้ําในชั้นบรรยากาศที่ตกลงมาอยู่ในรูปผลึกน้ําแข็ง และด้วย ช่องว่างระหว่างผลึกน้ําแข็งที่มีอากาศแทรกตัวอยู่มาก ทําให้หิมะมีความนุ่มละมุนเมื่อสัมผัส แตกต่างจากก้อนน้ําแข็งทั่วไป แล้วหิมะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? หิมะนั้นถูกสร้างขึ้นภายในก้อนเมฆเช่นเดียวกันกับฝน เกิดจากการรวมตัวกันของละอองน้ํา เล็ก ๆ ในก้อนเมฆ กลายเป็นหิมะตกลงสู่พื้นโลกเมื่ออุณหภูมิต่ํา และจะตกลงมากลายเป็นฝนหากพื้นโลกขณะนั้นมีอุณหภูมิที่ สูง โดยปกติแล้วหิมะจะเกิดในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า 2°C ดังนั้นในพื้นที่เขตร้อน (เช่น โอกินาว่าในประเทศญี่ปุ่น) จึงแทบจะไม่มีหิมะตกเลยแม้จะอยู่ในช่วงในฤดูหนาว นอกจากนี้ ลักษณะของหิมะยังเปลี่ยนไปตามสภาพของชั้นบรรยากาศ ขณะนั้นอีกด้วย “โคนะยูกิ (Konayuki)” หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “Powder Snow” เป็นหิมะเนื้อละเอียดที่เหมาะกับการ เล่นกีฬาฤดูหนาว เช่น สกี และสโนว์บอร์ด หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีฤดูกาลทั้งสี่ที่แบ่งแยก กันอย่างชัดเจน ทําให้สามารถชื่นชมทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเริ่มเย็นลง ใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มร่วงหล่นจากต้น ความเงียบสงบที่ค่อย ๆ แผ่ปกคลุม หิมะสีขาวโพลนที่ค่อย ๆ ทับถม กัน จึงเกิดภาพเป็นทิวทัศน์แห่งฤดูหนาวสีขาวที่งดงามน่าอัศจรรย์ใจ


วางแผนการเดินทาง

สนุกไปกับงานเทศกาลฤดูหนาวที่อาคิตะ

Pocket